Τηλε-διάσκεψη Πελοπόννησος 2.0

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ οργανώνεται η δεύτερη τηλεδιάσκεψη με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «δίκαιου και ανθεκτικού σχεδίου βιώσιμης ανάκαμψης» της οικονομίας της Πελοποννήσου. Η τηλεδιάσκεψη έχει ορισθεί για την 14η Ιουνίου 2021, ώρα 14:00 και έχουν προσκληθεί οι Περιφερειάρχες, οι Δήμαρχοι, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και ΜΜΕ της Πελοποννήσου.

Ημερίδα Ενέργειας "Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτών - Κτήρια και Μεταφορές"

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του κύκλου εκδηλώσεων ΕΝΕΡΓΕΙΑ, η Ημερίδα με τίτλο Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Συμπεριφορά Καταναλωτών - Κτήρια και Μεταφορές.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν φορείς και παίκτες αγοράς σχετιζόμενοι με την ενέργεια και την ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων και μεταφορών, καθώς επίσης εκπρόσωποι Δήμων με συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων, καθηγητές Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου.