Αναβάθμιση για το επιστημονικό περιοδικό του ΚΕΠΑ

(7 Δεκ. 2020) Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την απόφαση του επικεφαλής της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI) κ. Ramu Damodaran να αναβαθμισθεί το επιστημονικό περιοδικό, που εκδίδει το ΚΕΠΑ υπό την επίβλεψη του καθ. κ. Δημήτριου Μαυράκη σε περιοδικό του UNAI για τους ερευνητικούς τομείς των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).

Πρωτοβουλίες ΚΕΠΑ - 75 UN - 75 Tree UNAI SDG7 - Διαγωνισμός

Το ΚΕΠΑ ως UNAI Hub SDG 7 του UNAI προωθεί σειρά πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του 7ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης όπως 1) την πρωτοβουλία "75UN - 75 Trees UNAI SDG7" και 2) το  Μαθητικό διαγωνισμό "Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή" ο οποίος διεξάγεται σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Οι δύο πρωτοβουλίες είναι σε εξέλιξη. 

Συνεργασία Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου και ΚΕΠΑ

Ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν στις 13 Νοεμβρίου 2019 ημερίδα με τίτλο «Πράσινη Ανάπτυξη για όλους». Η ημερίδα πραγματοποιείται στα πλαίσια της σύμβασης, που έχουν υπογράψει οι δύο φορείς με θέμα: « Διερεύνηση συμπεριφοράς καταναλωτών σε θέματα αποδοχής τεχνολογιών, αλλαγής καυσίμου και ανακύκλωσης αποβλήτων» και υπότιτλο «Εκμετάλλευση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας».

Μνημόνιο Συνεργασίας ΚΕΠΑ-ΕΕΦ

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ και η Ένωση Ελλήνων Φυσικών υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. Το πλήρες κείμενο είναι εδώ.