«Διασυνδέσεις δικτύων αερίου, πετρελαίου και ηλεκτρισμού στα Βαλκάνια»

του Δρ. Δημήτριου Μαυράκη
Διεθνές Συνέδριο “Gas, Oil and Electricity in interconnections in the Balkans”, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16-17 Οκτωβρίου 1995
Για να διαβάσετε πατήστε εδώ.