Αναπτυξιακές δράσεις

Η παραγόμενη γνώση και επιστημονική εμπειρία, μέσα από τις αναπτυξιακές δράσεις του ΚΕΠΑ, εξελίσσεται σε εφαρμοσμένες πρακτικές μέσα από την συμμετοχή  κατά κύριο λόγο σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα, και μέσα από την οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων  και σχολείων.