Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις πολιτικές της κλιματικής αλλαγής

Διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις πολιτικές της κλιματικής αλλαγής
(Τάσεις – Μοντέλα – Αξιολόγηση )
Διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑ εντός της Πανεπιστημιόπολης

Σύντομη περιγραφή

Το διεθνές εκπαιδευτικό σεμινάριο διαρκεί μια εβδομάδα. Απευθύνεται σε αξιωματούχους και υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης (υπουργείων, οργανισμών, εταιρειών μελετών), σε ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές κυρίως από την Ευρώπη και την Ασία (Μεσόγειο, Εύξεινο Πόντο και Κεντρική Ασία).
Διοργανώνεται από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το αμερικανικό παράρτημα στη Μασαχουσέτη, του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου Στοκχόλμης (SEI).
Η εκπαιδευτική διαδικασία αποσκοπεί στο να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους εργαλεία για ολιστική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την χάραξη πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις στις πολιτικές της κλιματικής αλλαγής, τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων, την ανάπτυξη σεναρίων , τη δημιουργία μιγμάτων πολιτικής με τη χρήση του LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) και την αξιολόγηση τους με την πολυκριτηριακή μέθοδο AMS.
Το LEAP είναι ένα ενεργειακό μοντέλο του οποίου το λογισμικό δέχεται δεδομένα δημογραφικά, οικονομικά και ενεργειακά με κύριο χαρακτηριστικό του την ευχρηστία του σε χώρες ή περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν πλήρη, συνεχόμενα και αναλυτικά δεδομένα. Το LEAP αναπτύχθηκε στη Μασαχουσέτη, στο παράρτημα του Περιβαλλοντικού Ινστιτούτου Στοκχόλμης. Είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο με περισσότερους από δύο χιλιάδες χρήστες σε εκατόν ενενήντα χώρες.
Η AMS είναι μια πολυκριτηριακή μέθοδος που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση μιγμάτων πολιτικής για την κλιματική αλλαγή. Η AMS αναπτύχθηκε στο ΚΕΠΑ του Πανεπιστημίου Αυηνών.
Το LEAP και η AMS έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη και αξιολόγηση μιγμάτων πολιτικής για Μείωση και Προσαρμογή δώδεκα χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και του Καζακστάν στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος.