Πρωτοβουλίες ΚΕΠΑ - 75 UN - 75 Tree UNAI SDG7 - Διαγωνισμός

Το ΚΕΠΑ ως UNAI Hub SDG 7 του UNAI προωθεί σειρά πρωτοβουλιών για την υποστήριξη του 7ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης όπως 1) την πρωτοβουλία "75UN - 75 Trees UNAI SDG7" και 2) το  Μαθητικό διαγωνισμό "Καθαρή Ενέργεια στη Μάχη για την Κλιματική Αλλαγή" ο οποίος διεξάγεται σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Οι δύο πρωτοβουλίες είναι σε εξέλιξη. 

 

Η πρωτοβουλία "75UN - 75 Trees UNAI SDG7" υποστηρίζεται από το United Nations Academic Impact (UNAI) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Black Sea Economic Cooperation). Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα αυτού του ιστότοπου (πατήστε εδώ).

Για το διαγωνισμό υπάρχει το σύντομο κείμενο παρουσίασης του στα ελληνικά για περισσότερες πληροφορίες (διαθέσιμο  εδώ) αλλά και το αγγλικό (διαθέσιμο εδώ). Ο διαγωνισμός για το σχολικό έτος 2019 - 2020 ολοκληρώθηκε με την απονομή τριών βραβείων. Για το σχολικό έτος 2020-2021 υπάρχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.