Αναβάθμιση για το επιστημονικό περιοδικό του ΚΕΠΑ

(7 Δεκ. 2020) Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) ανακοινώνει την απόφαση του επικεφαλής της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact – UNAI) κ. Ramu Damodaran να αναβαθμισθεί το επιστημονικό περιοδικό, που εκδίδει το ΚΕΠΑ υπό την επίβλεψη του καθ. κ. Δημήτριου Μαυράκη σε περιοδικό του UNAI για τους ερευνητικούς τομείς των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs).


Επισημαίνεται ότι στο UNAI μετέχουν περισσότερα από 1300 ακαδημαϊκά ιδρύματα από όλο τον πλανήτη.
Το ΚΕΠΑ εκδίδει από το 2009 το επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Euro-Asian Journal of Sustainable energy development policy» (ISSN: 1791-6119) και επιστημονική επιτροπή από διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων σε Ευρώπη και Ασία.
Η απόφαση αυτή αποτελεί αναγνώριση της προσφοράς του ΚΕΠΑ στις πρωτοβουλίες του UNAI και η στήριξη της πρωτοβουλίας από το ΕΚΠΑ και τα κέντρα αριστείας, θα επιτρέψει την περαιτέρω διεθνή προβολή του Πανεπιστημίου και θα διευρύνει τους ορίζοντες συνεργασίας του.
Το ΚΕΠΑ προς το σκοπό αυτό θα απευθυνθεί στις Πρυτανικές αρχές προτείνοντας την ενεργή υποστήριξη του Πανεπιστημίου στην υλοποίηση της πρότασης αυτής.