Διεθνής παρουσία

diethnis-sinantisis thΤο ΚΕΠΑ έχει μια αναγνωρισμένη συμβολή στο συντονισμό υψηλής σημασίας πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι ο ιδρυτής και συντονιστής του δικτύου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ το οποίο συγκροτείται από είκοσι πέντε φορείς από δεκαέξι χώρες του Εύξεινου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία στην οργάνωση διεθνών επιστημονικών και κυβερνητικών συναντήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων, όπως το διεθνές συνέδριο για την Ενέργεια και την Πολιτική της Κλιματικής Αλλαγής που διεξάγεται κάθε Οκτώβριο στην Αθήνα, αλλά και σεμιναρίων με την μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης σε σχετικά θέματα που απευθύνονται σε επιστήμονες, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Εκδίδει το δίγλωσσο (αγγλικά – ρωσικά) εξαμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό υπό τον τίτλο : "Euro – Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy, ενώ κάθε δύο χρόνια κυκλοφορεί την επιθεώρηση "Energy View of BSEC countries". Επίσης τέσσερις φορές το χρόνο συντάσσει και κυκλοφορεί ηλεκτρονικά το Ενημερωτικό Δελτίο του δικτύου ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ το οποίο φθάνει σε περισσότερους από 20.000 αποδέκτες (επιστήμονες, ερευνητές και διοικητικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) σε 170 χώρες.

Οι τρέχουσες δραστηριότητες του κέντρου εστιάζουν στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πολιτικών για την κλιματική αλλαγή, στην εφαρμογή της ιδέας των «ευφυών δικτύων» για την ανάπτυξη «εικονικών» σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην προώθηση μιας «Ενδιάμεσης περιφερειακής αγοράς ενέργειας» και στην εγκαθίδρυση μιας Ευρω-ασιατικής στρατηγικής για πράσινη συμμαχία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.

Το ΚΕΠΑ είναι συντονιστής του δικτύου BSEc - Green Energy Network (Λεπτομέρειες εδώ)

Είναι μέλος της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, UNAI, ενώ οι περισσότερες από τις δραστηριότητές του τελούν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (BSEC). Από τον Οκτώβριο του έτους 2018 είναι ο αποκλειστικό κόμβος του UNAI για την προώθηση του 7ου στόχου της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περισσότερες λεπτομέρειες εδώ).