Κόμβος του UNAI για τον 7ο Στόχο

Το United Nations Academic Impact (UNAI) όρισε το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ως το αποκλειστικό κέντρο προώθησης του 7ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (SDG7) του ΟΗΕ. Ο στόχος αφορά την "Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια".


17 μέλη του UNAI σε αντιστοιχία ένα προς ένα με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ επιλέχθηκαν, λόγω της καινοτόμου δέσμευσής τους στον αντίστοιχο στόχο, ως οι αποκλειστικοί κόμβοι, ανάμεσα σε περισσότερα από 1.300 πανεπιστήμια και κολέγια προερχόμενα από 140 κράτη μέλη. Τα 17 αυτά ιδρύματα έχουν οριστεί για τριετή δράση με την προοπτική ανανέωσης των όρων ανάθεσης και αναμένεται να αποτελέσουν τους φορείς προώθησης βέλτιστων πρακτικών για το δίκτυο UNAI.

Περισσότερες πληροφορίες

https://academicimpact.un.org/content/unai-announces-its-inaugural-class-sdg-hubs-connecting-universities-and-colleges-2030-agenda

και  https://academicimpact.un.org/content/sdg-hubs 

 Το ΚΕΠΑ ως παγκόσμιος κόμβος της Ακαδημαικής Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Academic Impact - UNAI) ξεκίνησε σειρά δράσεων οι οποίες παρουσιάζονται πιο κάτω:

"75UN - 75Trees UNAI SDG7"

UNAI Hub SDG7 Society