Δίκτυο PROMITHEASnet

Το ΚΕΠΑ συντονίζει το Δίκτυο PROMITHEASnet, που προωθεί και διευκολύνει τη συνεργασία κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μαύρης Θάλασσας και της Κεντρικής Ασίας. (Πληροφορίες στο σύνδεσμο)