Επιστημονικές Δράσεις

Από το σύνολο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του ΚΕΠΑ επιλέχθηκαν αυτές που έχουν βαρύνουσες συνέπειες στην ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή, όπως είναι μια σειρά ενεργειακών μελετών κυρίως για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ή όσες έχουν μια δυναμική εξέλιξης όπως είναι τα διδακτορικά και η μέθοδος AMS.