Συνέδριο στο Μπουραζάνι

Συνέδριο στο Μπουραζάνι - 11/12 Νοεμβρίου 2021

Στην τελευταία τηλε-διασκέψη του έτους 2020 για την Πρωτοβουλία "75UN - 75 Trees UNAI SDG7", παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις του Bourazani Wild Life Resort. Πρόκειται για δάσος συνολικής έκτασης 3.5 στρεμμάτων δασικής έκτασης με 17 είδη δένδρων και θάμνων, 800 ζώα (ελάφια, πλατώνια, μουφλόν (αγριοπρόβατα), αγρίμια της Κρήτης, ζαρκάδια και αγριογούρουνα). Στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπισθεί και καταγραφεί 113 είδη πεταλούδας για τα οποία υπάρχει φωτογραφική απεικόνιση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που λειτουργεί στο Μπουραζάνι για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Πρόκειται για πολυ-συμμετοχικό Μουσείο, καθώς οι επισκέπτες φωτογραφίζουν τα είδη και οι φωτογραφίες τους εκτίθενται εκεί. Επίσης η χρησιμοποίηση προϊόντων του δάσους για παραγωγή τοπικών προϊόντων (προσούτο, τρούφας) συμβάλλει στην τοπική οικονομία της περιοχής. Το περιβαλλοντικό αυτό πάρκο διαθέτει Περίπτερο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, ξενοδοχείο, εστιατόριο και συνεδριακό κέντρο.

Η παρουσίαση είχε θετική ανταπόκριση, καθώς εκπρόσωποι δήμων ενδιαφέρθηκαν για περισσότερες λεπτομέρειες και εξέφρασαν την επιθυμία να διερευνήσουν τη δυνατότητα παρόμοιων δραστηριοτήτων στην δική στους περιοχή. Με τη συζήτηση, που ακολούθησε οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η οργάνωση και πραγματοποίηση μιας συνάντησης στο Μπουραζάνι θα διευκόλυνε την ανάληψη τέτοιων δράσεων και θα παρότρυνε και άλλους φορείς όχι μόνο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και ιδιωτικούς να τις υιοθετήσουν.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε για τις 11 - 12 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «International Reforestration Initiative». Η προτεινόμενη ενδεικτική δομή είναι η ακόλουθη:

        1.  Χαιρετισμοί

Επίσημοι προσκεκλημένοι από Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, UNAI, BSEC

       2. Διεθνείς πρωτοβουλίες

Α. Παρουσίαση της πρωτοβουλίας “75UN – 75 TreesUNAISDG7” (στόχοι, αποτελέσματα, προοπτικές)

Β. Παρουσίαση άλλων παρόμοιων διεθνών πρωτοβουλιών

Γ. Τυποποίηση διαδικασιών, σημάνσεων και κριτηρίων για διάκριση πόλεων ως προς τις δενδροφυτεύσεις

    3Βιοποικιλότητα σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον

Α. Παρουσίαση επιλογών σε δένδρα για αστικό και περιαστικό περιβάλλον

Β. Οφέλη από τη φύτευση δένδρων εντός πόλεων

Γ. Διαχείριση άλσεων και πάρκων

      4.  Προβλήματα στην ανάπτυξη αστικών και περιαστικών δομών πρασίνου

Α. Προβλήματα από τη συσσωρευόμενη βιομάζα

Β. Προβλήματα στην άρδευση

Γ. Προβλήματα στην εύρεση χώρων και την αξιοποίηση τους

Δ. Περιορισμένη ευαισθητοποίηση κατοίκων

      5.   Καλές πρακτικές

Α. Παρουσίαση από δήμους, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τις δράσεις, που πραγματοποίησαν. Ενδεικτικά Δήμος Λοκρών, Δήμος Πλατανιάς, Δήμος Μετεώρων, Αγρινίου, Εορδαίας, Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Β. Διάσωση μνημειακών ελαιοδένδρων

Γ. Διαγωνισμός νεολαίας

      6.  "Παγκόσμιες δράσεις REED+",

Παρουσίαση αυτών των δράσεων, που περιλαμβάνουν δενδροφυτεύσεις, διατήρηση δασών, ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα μέσω αναδασώσεων, δράσεις αγρο-δασοκομίας και δημιουργία δασοκομικών συστημάτων.

       7.   Πιστοποιητικά εκπομπών από αστική δασοκομία

Α. Διαδικασίες

Β. Οικονομικά οφέλη

 

 

Το συνέδριο στο Μπουραζάνι πραγματοποιείται στα πλαίσια της χρηματοδότησης για την Πρωτοβουλία "75UN - 75 Trees UNAI SDG7" του ΚΕΠΑ  από το Πράσινο Ταμείο.

cropped-PRASINO-TAMEIO 300dpi 1 logo-ypen F2120530541